AFRY press release generic image

ÅF vinner energiprojekt i Finland värt 80 MSEK

mån, 05/28/2007 - 10:05
För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har utsetts till huvudprojektledare och projektstyrningskonsult i projektet "Keljonlahti" som gäller ett nytt torv- och biobränsleeldat kraftvärmeverk i Finland. ÅF i Finland har vunnit ett stort konsultuppdrag av Jyväskylän Voima gällande projektledning och projektstyrning i projekt "Keljonlahti", i vilket ett nytt torv- och biobränsleeldat kraftvärmeverk byggs i staden Jyväskylä i mellersta Finland. För ÅF uppgår ordervärdet till 80 MSEK.
Projektet har utvecklats under flera år av staden Jyväskylä's energiverk. Miljöstudier och förprojektering gjordes under 2005 och statsrådet har nu gett klartecken för investeringen. Kraftvärmeverket kommer att finansieras genom ett Joint Venture-bolag (Jyväskylän Voima) i vilket Jyväskylä's energiverk har majoritet. De andra partnerna består av finska lokala energibolag. Det nya kraftvärmeverket med en effekt på 209 MWe ska tas i drift 2010. Kraftvärmeverket ska eldas med torv och biobränsle.
"Detta kontrakt är det största någonsin för ÅF i Finland", säger Eero Auranne, chef för division Process. "Vi upplever en högkonjunktur inom energibranschen och efterfrågan på nya biobränsleeldade kraftvärmeverk ökar särskilt kraftigt. ÅF är marknadsledande inom detta område och har hittills i år tecknat fyra liknande kontrakt på biobränsleeldade kraftvärmeverk", säger Auranne.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.