AFRY press release generic image

ÅF vinner energiprojekt i Finland värt 80 MSEK

mån, 05/28/2007 - 09:55
Regulatory
För mer information:
Eero Auranne, Divisionschef                070-320 09
53
Viktor Svensson, Informationschef            070-657 20 26


ÅF har utsetts till huvudprojektledare och projektstyrningskonsult i
projektet "Keljonlahti" som gäller ett nytt torv- och biobränsleeldat
kraftvärmeverk i Finland.

ÅF i Finland har vunnit ett stort konsultuppdrag av Jyväskylän Voima
gällande projektledning och projektstyrning i projekt "Keljonlahti",
i vilket ett nytt torv- och biobränsleeldat kraftvärmeverk byggs i
staden Jyväskylä i mellersta Finland. För ÅF uppgår ordervärdet till
80 MSEK.

Projektet har utvecklats under flera år av staden Jyväskylä's
energiverk. Miljöstudier och förprojektering gjordes under 2005 och
statsrådet har nu gett klartecken för investeringen. Kraftvärmeverket
kommer att finansieras genom ett Joint Venture-bolag (Jyväskylän
Voima) i vilket Jyväskylä's energiverk har majoritet. De andra
partnerna består av finska lokala energibolag.

Det nya kraftvärmeverket med en effekt på 209 MWe ska tas i drift
2010. Kraftvärmeverket ska eldas med torv och biobränsle."Detta kontrakt är det största någonsin för ÅF i Finland", säger Eero
Auranne, chef för division Process. "Vi upplever en högkonjunktur
inom energibranschen och efterfrågan på nya biobränsleeldade
kraftvärmeverk ökar särskilt kraftigt. ÅF är marknadsledande inom
detta område och har hittills i år tecknat fyra liknande kontrakt på
biobränsleeldade kraftvärmeverk", säger Auranne.

Informationsavdelningen
AB ÅngpanneföreningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och
lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande
aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår
bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela
världen.

Related files