AFRY press release generic image

ÅF vinner energiprojekt i Ryssland

mån, 09/04/2006 - 14:22
För mer information: Eero Auranne, President and CEO, ÅF-Enprima OY +358-(0)403485120 Peter Kling, Vice President Waste, ÅF-Enprima OY +358-(0)403485307 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅFs finska dotterbolag ÅF-Enprima OY har vunnit en order avseende tekniska konsulttjänster för en ny avfallsförbränningsanläggning i Moskva. Anläggningen kommer att ha en kapacitet motsvarande 400 000 ton avfall per år. Den av anläggningen producerade elen kommer att distribueras till det lokala elnätet. ÅF-Enprima har arbetat med upphandling av panna och rökgasreningsutrustning samt tekniska utvärderingar för kunden, Budapro Ltd, sedan sommaren 2005.
Den nya ordern inkluderar bland annat granskning av basic och detail engineering, förberedelse av kontraktsdokument till nyckelfärdig anläggning, kvalitetssäkring vid tillverkning av huvudkomponenter samt montageledning, idrifttagning samt genomförande av prestandaprov. Ordervärdet för ÅF är över 3 M€.
Projektet kommer att genomföras med hjälp av ÅFs finska och ryska personal och beräknas pågå under cirka 36 månader.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.