AFRY press release generic image

ÅF vinner energiuppdrag i Estland

tis, 08/19/2008 - 13:45

ÅF har vunnit ett betydande energikonsultuppdrag i Estland. Beställare är Fortum. ÅF ska ansvara för projektstyrning, projektering och entreprenörsövervakning när Fortum bygger ett nytt, 24 MW, biobränsleeldat kraftvärmevärk i staden Pärnu, Estland.

Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland. Uppdraget förstärker ÅFs ställning som ett ledande tekniskt konsultföretag för energianläggningar i Europa och Asien. Informationsavdelningen ÅF AB

För mer information
:

Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.