AFRY press release generic image

ÅF vinner energiuppdrag i Estland

tis, 08/19/2008 - 13:43
Regulatory
ÅF har vunnit ett betydande energikonsultuppdrag i Estland.
Beställare är Fortum.

ÅF ska ansvara för projektstyrning, projektering och
entreprenörsövervakning när Fortum bygger ett nytt, 24 MW,
biobränsleeldat kraftvärmevärk i staden Pärnu, Estland. Projektet
kommer att genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland.

Uppdraget förstärker ÅFs ställning som ett ledande tekniskt
konsultföretag för energianläggningar i Europa och Asien.

Informationsavdelningen
ÅF ABFör mer information:

Eero Auranne, Divisionschef                  070-320
09 53
Viktor Svensson, Informationschef             070-657 20
26
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files