AFRY press release generic image

ÅF vinner konsultavtal värt 3,4 miljoner Euro i Kroatien

fre, 12/21/2007 - 09:39
För mer information: Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF, genom division Process, har tecknat ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett nytt gaseldat kraftverk i staden Sisak, Kroatien. Avtalet innefattar konsulttjänster för design- och tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden och idrifttagandet av kraftverket - som kommer att vara på 230 MW. För ÅF är ordern värd 3,4 miljoner Euro.
Kunden är det statsägda energiföretaget HEP Proizvodnja d.o.o. som står för 80 procent av Kroatiens elproduktion. ÅF har arbetat med Sisakprojektet sedan år 2003. Först med förstudier och senare med stöd för konceptdesign, framtagning av dokument för anbudsförfarande och förberedelse av leveransavtal för kraftenheten, samt förhandlingar om affärsavtal och tekniska avtal. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.