AFRY press release generic image

ÅF vinner massa- och papperskontrakt i Tyskland

ons, 10/31/2007 - 13:28
För mer information: Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef 070-666 00 71 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har, genom dess svenska och tyska enheter, fått förtroendet av Rosenthal GmbH & Co KG (ZPR) att vara huvudkonsult för projektering och projektledning vid utbyggnaden av ZPRs massabruk, projektet kallas Rosenthal 400. ZPR är ett av Europas modernaste sulfatmassabruk och syftet med projektet är en ökad produktion från 310000 t/år till 400000 t/år. ÅF vann ordern tack vare det framgångsrika samarbetet mellan ÅF i Tyskland och ZPR sedan flera år tillbaka - samt det know-how inom kemisk massa som finns i ÅFs svenska organisation.
ÅFs uppdrag är indelat i två faser: del 1, projektdefinition, fram till februari 2008 då kontrakt med maskinleverantörerna ska vara klara och del två, projektgenomförande, efter Mercer International Incs styrelsemöte i februari 2008, fram till slutet av 2009. ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- & pappersindustrin. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.