AFRY press release generic image

ÅF vinner massa- och papperskontrakt i Tyskland

ons, 10/31/2007 - 13:17
Regulatory
För mer information:

Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef   070-666 00
71
Viktor Svensson, Informationschef        070-657 20 26


ÅF har, genom dess svenska och tyska enheter, fått förtroendet
av Rosenthal GmbH & Co KG (ZPR) att vara huvudkonsult för
projektering och projektledning vid utbyggnaden av ZPRs massabruk,
projektet kallas Rosenthal 400.

ZPR är ett av Europas modernaste sulfatmassabruk och syftet med
projektet är en ökad produktion från 310000 t/år till 400000 t/år.

ÅF vann ordern tack vare det framgångsrika samarbetet mellan ÅF i
Tyskland och ZPR sedan flera år tillbaka - samt det know-how inom
kemisk massa som finns i ÅFs svenska organisation.

ÅFs uppdrag är indelat i två faser: del 1, projektdefinition, fram
till februari 2008 då kontrakt med maskinleverantörerna ska vara
klara och del två, projektgenomförande, efter Mercer International
Incs styrelsemöte i februari 2008, fram till slutet av 2009.

ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- &
pappersindustrin.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files