Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner omfattande energiprojekt i Finland

mån, 12/03/2007 - 10:08 CET
För mer information: Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har blivit utsedd till huvudkonsult åt Kuopion Energia Oy vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i staden Kuopio, Finland. Ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 33 MSEK. Uppdraget förstärker ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för biomassakraftverk i norra Europa. Kuopion Energia Oy, som är det lokala energibolaget i staden Kuopio, ska bygga ett nytt 40 MW kraftvärmeverk. Kraftverket skall använda biomassa och torv som bränsle. Kraftverket skall leverera 80 MW fjärrvärme och 40 MW el och skall stå färdigt år 2010.
ÅFs konsultuppdrag inleds med en omfattande förprojektering avseende kraftverkets layout, kapacitet, bränslemix, teknik, tidtabell och en precis kostnadsbudget skall förberedas fram till årsskiftet. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.