AFRY press release generic image

ÅF vinner omfattande energiuppdrag i Finland

tis, 05/22/2007 - 09:24
För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har, av energiföretaget Kaukaan Voima Oy, vunnit ett omfattande konsultuppdrag gällande en ny kombinerad kraftvärmeanläggning i Lappeenranta i Finland. ÅFs uppdrag omfattar tekniska projekttjänster och detaljprojektering av anläggningen samt teknisk support på plats. Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Finland. Det nya kraftvärmeverket förläggs till UPM's Kaukas bruk och ska försörja såväl bruket med processånga och el som Lappeenranta Energia Oy med fjärrvärme och el.
Anläggningens energikällor kommer att vara bark och biobränsle. Kraftvärmeverkets effekt kommer att uppgå till 385 MWth och verket beräknas tas i drift under våren 2010.

Detta uppdrag stärker ytterligare ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa.

Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.