AFRY press release generic image

ÅF vinner omfattande energiuppdrag i Finland

tis, 05/22/2007 - 09:00
Regulatory
För mer information:
Eero Auranne, Divisionschef
070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef
070-657 20 26

ÅF har, av energiföretaget Kaukaan Voima Oy, vunnit ett omfattande
konsultuppdrag gällande en ny kombinerad kraftvärmeanläggning i
Lappeenranta i Finland.

ÅFs uppdrag omfattar tekniska projekttjänster och detaljprojektering
av anläggningen samt teknisk support på plats.

Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Finland.

Det nya kraftvärmeverket förläggs till UPM's Kaukas bruk och ska
försörja såväl bruket med processånga och el som Lappeenranta Energia
Oy med fjärrvärme och el.
Anläggningens energikällor kommer att vara bark och biobränsle.
Kraftvärmeverkets effekt kommer att uppgå till 385 MWth och verket
beräknas tas i drift under våren 2010.
Detta uppdrag stärker ytterligare ÅFs ställning som det ledande
tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa.
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files