AFRY press release generic image

ÅF vinner omfattande massa- och pappersprojekt

tis, 09/25/2007 - 09:32
För mer information: Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef, Division Process 070-666 00 71 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har fått förtroendet av massa- och pappersföretaget Portucel att vara huvudkonsult vid en omfattande utbyggnad av det integrerade massa- och pappersbruket i Viana, Portugal. Kontraktssumma för ÅF uppgår till cirka 32 MSEK. ÅF, genom dess svenska och spanska enheter, kommer att ansvara för både projektering och projektledning vid projektet, kallat KLB400. Uppdraget innefattar såväl basic- som detaljprojektering för följande avsnitt; fiberlinje, återvinning, returfiber och pappersmaskin. Projektets huvudsyfte är en kapacitetsökning.
ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- och pappersindustrin. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.