AFRY press release generic image

ÅF vinner omfattande massa- och pappersprojekt

tis, 09/25/2007 - 09:20
Regulatory
För mer information:

Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef, Division Process
070-666 00 71
Viktor Svensson,
Informationschef                       070-657
20 26


ÅF har fått förtroendet av massa- och pappersföretaget Portucel att
vara huvudkonsult vid en omfattande utbyggnad av det integrerade
massa- och pappersbruket i Viana, Portugal.

Kontraktssumma för ÅF uppgår till cirka 32 MSEK.

ÅF, genom dess svenska och spanska enheter, kommer att ansvara för
både projektering och projektledning vid projektet, kallat KLB400.

Uppdraget innefattar såväl basic- som detaljprojektering för följande
avsnitt; fiberlinje, återvinning, returfiber och pappersmaskin.
Projektets huvudsyfte är en kapacitetsökning.

ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- och
pappersindustrin.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files