AFRY press release generic image

ÅF vinner omfattande order från Linde

tors, 06/15/2006 - 14:30
För mer information: Anders Bennermark, ÅF-Benima, Danmark +45 2210 5483 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF, genom division ÅF-Benima och dess dotterbolag i Danmark, har vunnit en omfattande order avseende ett projekt till det tyska företaget Linde. Ordern, som är den största hittills för ÅF-Benima i Danmark, är storleksmässigt väsentlig även ur ÅF-koncernens perspektiv.

Med detta projekt kommer ÅF-Benima att ytterligare förstärka sin position på den danska marknaden, liksom generellt inom läkemedelsbranschen. Projektet medför ökad omsättning och nyanställningar i Danmark.
Uppdraget omfattar att, tillsammans Linde, modernisera en av Novo Nordisk A/S fabriker för insulinproduktion i Danmark. ÅFs uppdrag omfattar Design, Programmering, Validering och Driftsättning av styr-, övervaknings- och MES-system* i fabriken. Uppdraget är påbörjat och kommer att vara klart under våren 2007.* MES = Manufacturing Execution System ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.