AFRY press release generic image

ÅF vinner order av TeliaSonera Sverige

tors, 12/07/2006 - 11:04
För mer information: Kristina Englund, affärsområdeschef 070-327 70 33 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har fått i uppdrag av TeliaSonera Sverige att tekniskt ansvara för Skanovas* tjänst "Samfinansierad stationsanpassning".

TeliaSonera kommer att erbjuda andra teleoperatörer att via samfinansiering inplacera utrustning för bredbandstrafik i sina befintliga telestationer/lokaler i Sverige. Detta kommer att kräva både anpassning och ombyggnad av ett stort antal av TeliaSoneras telestationer/lokaler.

ÅF fick uppdraget som teknisk projektledare i kraft av att vara ett oberoende tekniskt konsultföretag med stor och bred kompetens inom telekomområdet. *Skanova är TeliaSoneras varumärke för fast telefoni på grossistmarknaden i Sverige Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag cirka 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.