AFRY press release generic image

ÅF vinner order från Holmen

tors, 12/04/2008 - 13:41

För mer information: Per Magnusson, Divisionschef 070-676 64 26 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26
ÅF har fått i uppdrag av Iggesund Paperboard (Holmen) att leverera ett kundanpassat produktionssystem, PaperLine, för rull-, ark- och magasinshanteringen vid anläggningarna i Iggesund och Strömsbruk.
PaperLine-systemet skall skall levereras under 2009 och ÅF beräknar det initiala ordervärdet till cirka 15 MSEK.
Systemetlevererasmed webb-gränssnitt på senaste Microsoft-teknologi och blir ett av världens mest moderna MES (Manufacturing Execution System) system. Fokus ligger på spårbarhet i en komplex produktionskedjaochproduktiviteten kommer att förbättras med hjälp avmodern och avanceradoptimeringsteknik. "Detta är en viktig order och bekräftar ÅFs satsningpå Industriell IT där vi idag har fler än 150 experter sysselsatta", säger Per Magnusson, chef för ÅFs division Engineering. Informationsavdelningen ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.