AFRY press release generic image

ÅF vinner order från Holmen

tors, 12/04/2008 - 13:34
Regulatory
För mer information:

Per Magnusson, Divisionschef              070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26ÅF har fått i uppdrag av Iggesund Paperboard (Holmen) att leverera
ett kundanpassat produktionssystem, PaperLine, för rull-, ark- och
magasinshanteringen vid anläggningarna i Iggesund och Strömsbruk.

PaperLine-systemet skall skall levereras under 2009 och ÅF beräknar
det initiala ordervärdet till cirka 15 MSEK.

Systemet levereras med webb-gränssnitt på senaste Microsoft-teknologi
och blir ett av världens mest moderna MES (Manufacturing Execution
System) system.

Fokus ligger på spårbarhet i en komplex
produktionskedja och produktiviteten kommer att förbättras med hjälp
av modern och avancerad optimeringsteknik."Detta är en viktig order och bekräftar ÅFs satsning på Industriell
IT där vi idag har fler än 150 experter sysselsatta", säger Per
Magnusson, chef för ÅFs division Engineering.


Informationsavdelningen
ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files