AFRY press release generic image

ÅF vinner order i Bulgarien

mån, 10/16/2006 - 10:13
Regulatory
ÅF vinner order i BulgarienFör mer information: Eero Auranne, Divisionschef+358-(0)403485120M-G. Hejazi-Hashemi, Projektledare+358-(0)403485120Viktor Svensson, Informationschef08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF har vunnit en order avseende konstruktionsövervakning av en ny anläggning för rening av svavel i rökgaser i kraftvärmeverket Maritsa East 2 i Bulgarien. Den nya anläggningen kommer att minska utsläppen av svaveldioxid till luft enligt de riktlinjer som beslutats av både bulgariska myndigheter och EU. Även stoftutsläpp kommer att minskas till tillåtna värden. ÅF leder konsortiet där Fichtner (Tyskland), Energy Institute (Bulgarien) och Complect Consult (Bulgarien) är medlemmar. Projektet finansieras av EU-programmet ISPA. Ordern består av förprojektering och design av anläggning, förberedelse av kontraktsdokument till nyckelfärdig anläggning, konstruktionsövervakning, kvalitetssäkring, platsledning, idrifttagning samt genomförande av prestandaprov. Kunden erhåller även stöd under garantitiden. Det totala ordervärdet är 3.8 M€ av vilka 2 M€ tillfaller ÅF. InformationsavdelningenAB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close