Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner prestigeprojekt i Göteborg

mån, 20/10/2014 - 15:27 CEST
Regulatory

För mer information:

 Mats Påhlsson, Divisionschef             +46 70 534 64 00

 Viktor Svensson, Sälj- och Marknadschef  +46 70 657 20 26


ÅF har i en offentlig upphandling av Trafikverket utnämnts till ansvarigt
tekniskt konsultföretag för projekt Västlänken i Göteborg.

Det totala ordervärdet uppgår till i storleksordningen 200 MSEK, varav det
schweiziska bolaget Basler Hofmann kommer att utföra en mindre del.

I ÅFs uppdrag ingår detaljprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag
för hela projekt Västlänken.

ÅF har tidigare varit ansvarigt för framtagning av järnvägsplaner och
systemhandlingar för delprojektet Korsvägen av projekt Västlänken.

Trafikverkets beslut äger laga kraft per 2014-10-30.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.

Related files