Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner ramavtal som leverantör till Svenska kraftnät

mån, 14/12/2015 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Per Magnusson, Divisionschef ÅF, Division Industry +46 70 676 64 26
Linda Pålsson, ÅF Kundansvarig Svenska Kraftnät, +46 76 788 85 92

ÅF och Svenska kraftnät har tecknat ett nytt treårigt ramavtal som omfattar tekniska konsulttjänster.

Svenska kraftnät ska köpa tekniska konsulttjänster för cirka 500 miljoner kronor per år de närmsta åren med en uttalad ambition att ha fördjupat samarbete med färre leverantörer. Det gynnar ÅF som valdes till leverantör inom alla fyra upphandlade kategoripaket.

- Avtalet innebär att vi stärker vår position ytterligare som strategisk leverantör till Svenska kraftnät och ett kvitto på vår förmåga att hjälpa Svenska kraftnät att skapa en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning i Sverige, säger Per Magnusson, divisionschef Industry.

Det treåriga ramavtalet sträcker sig över åren 2016 - 2018 med option på förlängning med 1 + 1 år.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
14 december 2015.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files