AFRY press release generic image

ÅF vinner två energiprojekt från ATEL

fre, 04/11/2008 - 10:08
För mer information: Eero Auranne, Divisionschef 070-320 09 53 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF har blivit utsedd till teknisk huvudkonsult när det schweiziska energiföretaget ATEL bygger två 400 MW gaseldade kraftverk i San Severo, Italien, och i Bayet, Frankrike.
Ordervärdet för ÅF är cirka 6 MEURO.
ÅF ansvarar för projektstyrning och leverantörsövervakning i båda projekten.
ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco har en lång och etablerad affärsrelation som leverantör av tekniska konsulttjänster till ATEL.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.