AFRY press release generic image

ÅF vinner uppdrag värt ca 200 MSEK av Banverket

fre, 07/06/2007 - 10:00
Regulatory
För mer information:

Åke Rosenius. Divisionschef               070-827 91
30
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26


ÅF har vunnit en mycket omfattande order av Banverket avseende
Projekt Citybanan i Stockholm.

Projektet består av tre större tekniska uppdrag: Tomteboda Bangård,
Dubbelspårstunneln med tillhörande stationer, samt Management för
risk och säkerhet.

ÅFs uppdrag rörande Tomteboda och Dubbelspårstunneln avser
projektering av samtliga järnvägstekniska discipliner som Mark, Spår,
El , Signal, Tele, SCADA och kanalisation samt teknisk support fram
till och med ibrukstagande.

ÅFs uppdrag uppskattas vara värt ca 200 MSEK och beräknas pågå fram
till år 2016.

Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en cirka
sex kilometer lång tunnel mellan pendeltågsstationen Stockholms södra
och Tomteboda. Citybanan fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm
och en tätare och punktligare tågtrafik i Stockholm och Mälardalen
blir möjlig. Samtidigt gynnas tågtrafiken i resten av Sverige.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files