Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY accelererar energiomställningen genom förnyat ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

mån, 06/11/2023 - 08:00 CET

AFRY får förnyat förtroende genom ett nytt ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag. Genom ramavtalet kommer AFRY erbjuda ett brett utbud av tekniska konsulttjänster för att stärka distributionsnätet och göra det mer effektivt för integrering av nya fossilfria energikällor.

Vattenfall Eldistribution är den största ägaren och operatören av regionnät i Sverige och distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner - över hälften av all el som produceras i landet. De är en central aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och deras strategiska målsättning går helt i linje med AFRYs mission.

AFRY får genom ramavtalet förnyat förtroende att bistå Vattenfall Eldistribution att nå deras strategiska målsättning om att distribuera dubbelt så mycket el till år 2030. Som en ledande aktör inom industri, energi- och infrastruktur kommer AFRY att erbjuda ett brett utbud av konsulttjänster, såsom utformning och genomförande av teknik för smarta elnät, projektering av lokalnät, kraftledningar och stationer, kapacitetshöjande åtgärder samt integrering av en rad fossilfria energikällor i det svenska elnätet.

─ Vattenfall har varit en betydelsefull aktör i utbyggnaden av det svenska elnätet och har nu en tydlig vision om att bygga ut och anpassa nätet utifrån ett fördubblat elbehov fram till 2045. Elnätets betydelse för att nå Sveriges klimatmål och säkerställa svensk konkurrenskraft är helt central och vi är därför väldigt stolta över att få bidra med vår kompetens i detta viktiga arbete, säger Tord Karlberg, chef Transmission och Distribution Sverige på AFRY.

Avtalet gäller från 1 januari 2024 till 31 december 2025 med option om 1+1+1 år. Ordervärdet för AFRY har inte offentliggjorts.

För mer information, kontakta:

Maria Rothzén, PR and PA Manager, AFRY
+46 72 566 19 28, maria.rothzen@afry.com


AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.Making Future

Related images