AFRY press release generic image

AFRY ansluter sig till Science Based Targets-initiativet

tors, 12/10/2020 - 09:04

Som en del i arbetet att accelerera övergången till ett mer hållbart samhälle, ansluter sig AFRY nu till Science Based Targets-initiativet (SBTi). Syftet är att öka ambitionsnivån för att tackla den globala klimatkrisen och göra AFRY till ett klimatneutralt företag.

Klimatkrisens omfattning är nu mer påtaglig än någonsin, vilket har väckt krav på mer ambitiösa mål och kraftfulla åtgärder. Som en del i detta har AFRY nu undertecknat Business Ambition för 1,5°C – den högsta ambitionsnivån inom Science Based Targets-initiativet. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och upprätthålla Parisavtalet är det avgörande att målen baseras på vetenskap.

– Att sätta utsläppsmål i linje med vetenskapliga rön är affärskritiskt för AFRY. Eftersom vi har experter runt om i världen som arbetar med hållbara lösningar är det också viktigt att vi agerar i enlighet med våra egna rekommendationer och ser till att begränsa vår egen klimatpåverkan och fortsätta resan mot netto noll, säger Marie Trogstam, hållbarhetschef på AFRY.

Att sätta mål genom Science Based Targets-initiativet förser företag med viktig vägledning för hur de ska minska sina utsläpp i den takt och omfattning som vetenskapen visar är nödvändigt. Inom två år ska målen granskas och valideras av kontrollorganet bakom initiativet.

Under 2021 kommer AFRY att börja skissera planer över hur man ska bli ett klimatneutralt företag.


Om initiativet Science Based Targets
Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wildlife Fund (WWF). Företagen svarar genom att åta sig att ställa upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål som överensstämmer med att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Mer information finns på sciencebasedtargets.org.

Kampanjen Business Ambition for 1.5°C är en brådskande uppmaning till företag att sätta utsläppsminskningsmål i linje med en framtid där temperaturökningen är max 1,5°C. Den stöds av en global koalition av FN-ledare, närlingsliv och icke-statliga organisationer.
 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files