Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY avslutar vattenkraftsprojekt i Myanmar

fre, 21/04/2023 - 09:00 CEST

På grund av den negativa utvecklingen i Myanmar med försämrade mänskliga rättigheter och efter en fördjupad due diligence kring detta, har AFRY beslutat att avsluta sin medverkan i vattenkraftsprojekt i Myanmar.

Efter FN-rapporten "Situation of human rights in Myanmar since 1 February 2022", som publicerades i mars 2023, har AFRY omprövat sitt engagemang i landet. Rapporten konstaterar att situationen för mänskliga rättigheter har försämrats under det senaste året och rekommenderar att allt engagemang i Myanmar bör genomgå en fördjupad due diligence av mänskliga rättigheter.
 

AFRY har varit närvarande i Myanmar i över tjugo år och har arbetat med flera vattenkraftsprojekt där alla syftat till att accelerera omställningen till ett rent och stabilt energisystem i landet. FN:s globala utvecklingsmål nummer sju deklarerar att tillgång till ren och prisvärd energi är nyckeln till utvecklingen av jordbruk, affärer, kommunikation, utbildning, hälso- och sjukvård och transport. Bristen på tillgång till energi hämmar ekonomisk och mänsklig utveckling. I Myanmar saknar fortfarande 30 procent av befolkningen tillgång till energi.

AFRY är för närvarande involverade i tre vattenkraftsprojekt i Myanmar, varav ett projekt är aktivt. Kontrakten tecknades före militärkuppen i februari 2021 och AFRY har inte tecknat några ytterligare kontrakt efter det. Vi har utvärderat vår närvaro i landet utifrån internationella sanktioner, kundens koppling till militärregimen, våra medarbetares säkerhet, miljö- och samhällspåverkan i samband med pågående projekt och om vi kan slutföra vårt engagemang utan att medverka eller ge direkt eller indirekt stöd till militären eller andra operationer som bryter mot mänskliga rättigheter. Vår slutsats är att AFRY inte har bidragit till några brott mot mänskliga rättigheter, att AFRY genom sin tekniska kompetens förstärkt standarden för hållbarhet och att vattenkraftsprojekten har bidragit till renare energisystem. 

AFRYs uppdrag kommer ändå att avslutas senast innan utgången av 2023, givet den negativa utvecklingen i landet, samtidigt som vi fortsätter att noggrant följa situationen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andrea Giesecke, Head of Sustainability Communication and PR

+46 762 65 52 16 


AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer.

AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files