AFRY press release generic image

AFRY bidrar i Trafikverkets pilotprojekt för elvägar

tis, 06/22/2021 - 09:00

Pilotprojektet är en del i Trafikverkets program för elektrifiering av det statliga vägnätet.

Elvägar kan vara ett komplement i framtidens fossilfria transportsystem. Trafikverkets program för elektrifiering av det statliga vägnätet, studerar hur olika typer av elektrifiering kan kombineras för att nå bästa effekt.

Bland annat ska minst en pilot av elvägar för tung godstrafik genomföras. Syftet är att visa och verifiera tekniken för hela elvägssystemet – inklusive affärsmodeller och betalsystem. Med elektrifiering menas här dynamisk laddning under färd, batteridrift med stationär laddning samt bränsleceller.

Pilotsträckan kommer att byggas på en av de två sträckor där framtagande av vägplan pågår, bägge cirka 2 mil långa och med två körfält i vardera riktning: E20 mellan Hallsberg och Örebro, och väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. AFRYs uppdrag, som pågår till år 2026, är att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt byggplatsuppföljning. Ordervärde uppgår till cirka 12,5 miljoner kronor.

Vi är stolta över att bidra i detta pilotprojekt, som är en viktig milstolpe mot visionen att etablera fossilfria transporter. Vi på AFRY vill accelerera den hållbara omställningen, och här har vi verkligen möjlighet att använda vår kompetens för att göra skillnad, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future