Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY bidrar till hållbara transporter i Uppsala

tors, 06/07/2023 - 09:00 CEST

Uppsala kommun har en vision om att nå klimatneutralitet till år 2030. En del i arbetet är att tillgodose att fler ska kunna arbetspendla hållbart genom att åka kollektivt. På uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun ska AFRY bidra i utbyggnaden av spårvägen, närmare bestämt en bro över Fyrisån.

Bron, som ska gå över Fyrisån i sydöstra delen av området mellan Ultuna och Nåntuna, ska koppla samman väst och öst och länka till kommande tågstationen söder om Bergsbrunna. AFRYs uppdrag är att upprätta systemhandling och underlag till samråd.

Bron löper högt över vatten och mark och beräknas bli 850 meter lång. Hänsyn till friluftsliv, grundvatten och landskap är några exempel på vad som gör konstruktionen och byggnationen utmanande.

Några saker som behöver hanteras varsamt under byggtiden är grundvattnet, naturmiljön, närhet till förorenad mark och geotekniska utmaningar. Därför undersöks förhållandena noga. Målet är att bron ska hålla under lång tid, och att den kan byggas och användas utan att äventyra åsen och grundvattnet.

− Uppsala är en växande och attraktiv region och klimatvänlig, utsläppsfri, eldriven kollektivtrafik är avgörande för att möta de ökande kapacitetskraven på ett hållbart sätt utan att göra avkall på naturintressen. AFRY har erfarenheten och kunnandet, och vi värnar hållbarheten i alla steg, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef för Samhällsbyggnad på AFRY.

Uppdraget löper till och med februari 2024.

För mer information, kontakta:

Anna Magni, Head of Communication, Division Infrastructure
+46 708 97 29 00,
anna.magni@afry.com

 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images