Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY bistår Vattenfallsägda Ringhals AB i pilotprojekt kring nya samarbetsformer

tors, 09/02/2023 - 08:53 CET

Kärnkraftsbranschen går in i en fas där nödvändig kompetens behöver säkerställas långsiktigt, vilket påverkar strategier för kompetensförsörjning, bemanning och leverantörssamarbete. För att adressera dessa frågeställningar har Vattenfallsägda Ringhals AB valt att genomföra ett pilotprojekt för modernisering av kontrollutrustningen för avfallsanläggningen där man ser över och vidareutvecklar befintliga arbetssätt. AFRY är utvald samarbetspartner.

Genom pilotprojektet utmanar och utvecklar Ringhals och AFRY tillsammans befintliga arbetssätt i syfte att öka värdet genom förenklingar, men med bibehållet säkerhetstänk, det som i branschen benämns ”Graded Approach”. 

- Att vi valt AFRY som partner för arbetet grundar sig dels i att de har lång erfarenhet av arbete på Ringhals. Därtill besitter man dessutom bred, och i sammanhanget mycket värdefull, erfarenhet från andra industrier, vilket gör samarbetet extra kraftfullt, säger Ulf Karlsson, vice VD Ringhals.

AFRYs del i projektet består både av att utmana och utveckla processer, samt att man parallellt bidrar med kompetens till projektgenomförandet inom olika teknikområden. Utöver ren kärnkraftskompetens tar man även in erfarenhet och best practice från andra sektorer och konventionell industri. Med i projektet finns ett dedikerat AFRY team med experter från olika teknikområden.

Erfarenhet och resultat från piloten kommer att utvärderas och användas för fortsatt vidareutveckling av samarbetsformen, samt i förlängningen bidra till att säkerställa kompetens till branschen även framåt.

- Vi är mycket stolta att AFRY får detta förtroende. Uppdraget går i linje med vår affärsidé att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och att bidra till att bygga kompetens till branschen. Tillsammans utvecklar vi och utvärderar processer med smarta verktyg från både AFRY och andra branscher. Ringhals visar stor framåtriktad ambition och mod med sin öppenhet för nytänkande och förändring, säger Ingeborg Grötterud, ansvarig för AFRYs kärnkraftsverksamhet i Sverige.

Pilotprojektet pågår fram till 2024.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Maria Rothzén, PR och PA ansvarig AFRY i Sverige
+46 72 566 1928, maria.rothzen@afry.com

 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

 

Related files