AFRY press release generic image

AFRY del av allians som ska implementera andra delen av spårvägen i Tammerfors i Finland

tis, 10/20/2020 - 08:37 CEST

Den spårvägsallians som just nu bygger sektion ett av den nya spårvägen i Tammerfors i Finland kommer också att implementera avsnitt två av spårvägen.

Tammerfors stad och Tampereen Raitiotie Oy som är beställare, och AFRY, YIT, NRC och Sweco som är tjänsteleverantörer, kommer att arbeta i partnerskap och som en del av en gemensam projektorganisation för att bygga avsnitt två av spårvägen. Tammerfors kommunfullmäktige fattade beslut om byggandet av avsnitt två den 19 oktober 2020.

Avsnitt två förlänger spårvägen västerut från Tammerfors centrum. Denna västgående linje kommer att byggas i två delar. För den senare delen krävs ett tillstånd för vattenfyllnad för en ny ö som ska byggas längs spårvägslinjen.

– Beslutet att fortsätta spårvägen stärker hållbar utveckling av kollektivtrafiken i Tammerfors. Tammerfors spårväg stöder tillväxt och stadsutveckling i staden. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med samma erfarna och kompetenta allianspartner i den andra fasen, säger Pekka Sirviö, VD för Tampereen Raitiotie Oy.

– Vi är stolta över att hjälpa till att utforma framtida transportlösningar i Tammerfors och bidra till stadsutveckling och tillväxt i staden. Spårvagnar är en miljömässigt hållbar och tillgänglig transportform i en växande stad och ett utmärkt exempel på hur AFRY stöder kunder som utvecklar hållbara lösningar, säger Mikko Inkala, chef för transportinfrastruktur vid AFRY i Finland.

AFRY:s uppdrag omfattar planering av banan, kommunal service, omplacering av allmän tjänsteförsörjning och tillfällig trafikomledning samt miljöplanering. AFRY ansvarar också för gatu-, geoteknisk och brodesign för flera stora spårvagnsavsnitt i flera stadsdelar.

Tammerfors spårvägslinje blir totalt 24 kilometer lång när sektion två är klar. På den första delen planeras kollektivtrafiken inledas nästa år. Avsnitt två ska börja byggas i november 2020 och planeras vara klart 2024. Alliansparterna har redan arbetat tillsammans i utvecklingsfasen av avsnitt två samt i utvecklings- och implementeringsfaserna i avsnitt ett.

Alliansparterna har åtagit sig gemensamma mål och kostnader enligt alliansavtalet och kommer också att dela ansvar och risker. Värdet av sektion två-projektet är totalt 112 miljoner euro, vilket delas i två delar utifrån en byggnation i två faser. För AFRY kommer värdet av ordern för den första fasen att införas i Infra-divisionens fjärde kvartal 2020. Värdet av AFRY:s order för den andra fasen kommer att läggas in i orderstocken, uppskattningsvis 2022 när man hoppas att det erforderliga tillståndet för vattenpåfyllning kommer att få laga kraft.

Kommunfullmäktiges beslut är föremål för en tvåveckors överklagandeperiod, varefter beställningen kan läggas.

Related files