AFRY press release generic image

AFRY emitterar obligationslån om totalt 1 miljard SEK och säkrar ett nytt lån på 50 miljoner EUR

fre, 11/26/2021 - 15:45
Regulatory

AFRY har den 24 november emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 miljard SEK inom ramen för det existerande MTN-programmet. Obligationslånet på 1 miljard SEK har en löptid på 5 år med ett slutligt förfallodatum den 1 december 2026 och en rörlig ränta om tre månader STIBOR + 185 bp. Obligationslånet avses att noteras på NASDAQ Stockholm.

Emissionen har arrangerats av Handelsbanken Capital Markets och SEB.

AFRY har också kommit överens med Svensk Exportkredit om ett sjuårigt lån på 50 miljoner EUR från december 2021.

Corporate Communications
AFRY AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Juuso Pajunen, CFO
+358 10 33 26632

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 26 november 2021 kl. 15.45.  

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files