Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY får förnyat förtroende när Liquid Wind planerar för tredje elektrobränsleanläggning i Umeå

tis, 24/10/2023 - 08:00 CEST

Den svenska elektrobränsleutvecklaren Liquid Wind har som målsättning att försörja sjöfarten med grönt elektrobränsle genom storskalig produktion. AFRY får förnyat förtroende som ingenjörspartner när bolaget etablerar en tredje elektroproduktionsanläggning i samarbete med Umeå Energi. AFRY hade motsvarande uppdrag för Liquid Winds projekt FlagshipTWO i Sundsvall.

Den marina sjöfarten drivs idag nästan uteslutande på fossila bränslen. Liquid Wind vill möjliggöra omställningen genom att omvandla förnybar el och biogen CO2 till grönt elektrobränsle för att därigenom bidra till klimatneutrala sjötransporter.

Nu får AFRY fortsatt förtroende genom etableringen i Umeå och FlagshipTHREE. Anläggningen beräknas leverera 100 000 ton grön elektrometanol årligen och samtidigt fånga in 230 000 ton koldioxid, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp i Umeå med 40 procent.

AFRY har tilldelats uppdraget att ansvara för förprojekteringstjänster för FlagshipTHREE, vilket inkluderar projektledning och ett antal olika tjänster inom process, el, automation, instrument, rör, mekanik, bygg samt HVAC för anpassning och integrering med Umeå Energis anläggning. AFRY förbereder därutöver teknisk dokumentation för tillståndsprocessen. AFRYs uppdrag för FlaghipTHREE har redan påbörjats, och beräknas vara klart under 2024. 

─ Vi har ett väl fungerande samarbete med AFRY som vi gärna utvecklar. För oss är det viktigt med en partner som har den bredd av expertis som krävs. Behovet av koldioxidneutrala marina bränslen är enormt. 99,9 procent av de drivmedel som den marina sjöfarten drivs av idag är baserade på fossil råvara, därför är våra satsningar brådskande och för det krävs samarbeten med kloka och kunniga aktörer med stort hållbarhetsfokus, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Valet av Umeå som nästa etableringsort baseras på god tillgång till biogen koldioxid, förnybar energi och möjlighet till miljötillstånd.

─ Vi är stolta över att vara en del av Liquid Winds fortsatta resa i deras ambition att bidra till en klimatneutral sjöfart, med fler än tio planerade elektrobränsleanläggningar i Norden till 2030. Vår erfarenhet från tidigare Flagship projekt och ett kontinuerligt samarbete med Liquid Wind kommer att möjliggöra ett ännu bättre resultat i projektteamen, säger Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden.

För mer information, kontakta:
Maria Rothzén, PR and PA Manager, AFRY Sweden
maria.rothzen@afry.com, +46 72 566 19 28

Om Liquid Wind

Liquid Wind är en ledande elektrobränsleutvecklare med målet att minska världens beroende av fossila bränslen. Liquid Wind har en gedigen pipeline av projekt under utveckling i Norden med målet att nå 10 projekt med ett finansiellt investeringsbeslut (FID) år 2026. Med huvudkontor i Göteborg och med närvaro i Danmark, Finland och Storbritannien, har Liquid Wind ca. 50 anställda och en stark grupp investerare som Alfa Laval, Carbon Clean, Elyse, HyCap, Siemens Energy, Topsoe och Uniper. Besök liquidwind.se eller följ oss på LinkedIn och Twitter
 


AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files