AFRY press release generic image

AFRY får nytt uppdrag av NordWasser i Rostock

mån, 03/13/2023 - 08:00 CET

AFRY tilldelas kontraktet för modernisering av Rostocks vatteninfrastruktur som en del av KLAS Engineering-konsortiet tillsammans med ingenjörsfirman Regierungsbaumeister Schlegel (IB Schlegel).

Avloppspumpstationen Werftstraße i Rostock byggdes på 1960-talet och uppfyller inte längre de tekniska kraven. Dessutom har de allt vanligare kraftiga skyfallen lett till översvämningar av området i vissa fall.

NordWasser GmbH, ansvarig för vattenförsörjning och avloppshantering för staden Rostock, har därför drivit en modernisering av infrastrukturen som en del av ett program för att anpassa den urbana infrastrukturen till klimatförändringarna och förändringarna i stadsutveckling.

AFRY, som är en del av KLAS Engineering-konsortiet med IB Schlegel, kommer att designa om pumpstationen och dagvattenöversvämningsbassängen, i överensstämmelse med nya tekniska krav (dvs. DWA-102) för att säkerställa lämplig dimensionering och optimal hydraulisk strömning av anläggningen.

−En energieffektiv design av pumpstationen kommer att vara ett av våra huvudfokusområden, eftersom energikostnaderna står för cirka 70 procent av pumpens totala livscykelkostnader, säger Nicola La Rocca, chef för AFRYs vattenerbjudande i Berlin.

Björn Rüth, projektledare för NordWasser GmbH tillägger:

− Med hjälp av den särskilt energieffektiva designen kommer NordWasser inte bara att spara driftskostnader, utan också minska sitt ekologiska fotavtryck ytterligare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicola La Rocca, Head of Section Urban Water Management Berlin
+49 172 99 02 391, nicola.larocca@afry.com

Anna Magni, Head of Communications, Infrastructure
+46 10 505 39 74, anna.magni@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images