Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY får uppdrag av Trafikverket i Tvärförbindelse Södertörn

tis, 04/07/2023 - 09:00 CEST

Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn ska bidra till ökad säkerhet och smidigare transportmöjligheter på en av Stockholm läns mest olycksdrabbade sträckor. AFRY har fått uppdrag att ansvara för projektet från Trafikplats Gladö Kvarn till Trafikplats Lissma.

Tvärförbindelse Södertörn, väg 259 strax söder om Stockholm, är en ny mötesfri motortrafikled i Stockholm med separat gång– och cykelväg. Sträckan är en av Stockholms läns mest olycksdrabbade vägar. Tvärförbindelsen ska öka säkerheten och underlätta transportmöjligheter för kollektiv-, person-, gods- och cykeltrafik. I AFRYs uppdrag ingår att upprätta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för två av de totalt åtta trafikplatserna – Gladö Kvarn och Lissma – längs en vägsträcka på ca 5,5 kilometer.

− Vi är så stolta över att kunna bidra med erfarenhet och expertis i det här projektet för Trafikverket. Tvärförbindelse Södertörn kommer att underlätta för trafikanter, minska olycksrisken, och samtidigt värna den omkringliggande naturen. Ett viktigt steg för den dynamiska regionen, säger Folke Sandberg, chef för affärsområde Samhällsbyggnad på AFRY.

Nya gång- och cykelbanor på sammanlagt ca 7,5 kilometer ska anläggas utmed vägen med anslutningar till befintliga gång- och cykelstråk. Större delen av det påverkade området är naturmark med fält och skog och det finns flera naturreservat utmed sträckan, så extra hänsyn tas till omgivningen och dess invånare. Exempelvis kommer 3 kilometer bullerskyddsskärmar att byggas för att dämpa påverkan på vägen, och en passage för gående och hästar från ett närliggande stall planeras vid trafikplats Gladö kvarn.

AFRYs uppdrag beräknas vara levererat i mars 2026.

För mer information, kontakta:
Anna Magni, Head of Communication, Division Infrastructure
+46 708 97 29 00,
anna.magni@afry.com

 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images