AFRY press release generic image

AFRY får uppdraget för första fasen av Cargo Sous Terrains digitala kompletta logistiksystem i Schweiz

tis, 09/06/2022 - 16:40

AFRY har tilldelats PGV-ingenjörskontraktet för den första fasen av den 70 km långa tunnelsträckan mellan Härkingen och Zürich i Schweiz. Planeringsfasen börjar nu och Cargo sous terrain (CST) tar ett stort steg mot förverkligandet.

I och med att "Federal Law on Underground Freight Transport" träder i kraft den 1 augusti 2022 är den rättsliga grunden för planering och genomförande av CST på plats. Därför ligger fokus nu på den första fasens formella planering fram till godkännande av de schweiziska federala transportkontoret. Längs den 70 km långa tunnelsträckan mellan Härkingen och Zürich planeras 11 logistiknav för överföring av gods mellan konventionella transportsätt och det underjordiska transportsystemet.

AFRY är den ledande partnern till planeringskonsortiet CST Infra, som fått i uppdrag att planera den strukturella infrastrukturen och tekniska utrustningen. I uppdraget ingår även områdena miljö, materialhantering och deponier. Målet är att förbereda ett auktoriserat projekt som ska lämnas in till den federala regeringen för godkännande i slutet av 2024.

- Utvecklingen av detta globalt unika projekt, tillsammans med den framtida operatören och planerarna av logistik- och styrsystemen, är en speciell utmaning. För uppgiften är AFRY med våra multidisciplinära team och breda expertis inom tunnlar, miljö, transport, energi och digitalisering, en värdefull partner. Vi samarbetar för att skapa ett intelligent totalt logistiksystem som avlastar järnvägs- och vägstockningar och minskar miljöpåverkan, vilket på ett hållbart sätt löser den uppskattade ökningen av godstrafik med 37 procent till 2040, säger Marcel Winter, landschef på AFRY i Schweiz.

Samarbete från första början för att skapa en hållbar lösning
AFRY har åtagit sig att bygga en hållbar logistiklösning för Schweiz. I pionjärfasen stödde AFRY det innovativa storskaliga projektet under namnet Cargo Tube, och genomförde de första preliminära genomförbarhetsstudierna. Målet är att bygga ett över 400 km långt system som förbinder Schweiz ekonomiska centra och avsevärt bidrar till att avlasta transportvägarna och miljön.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Magni, kommunikationschef Infrastructure, AFRY
0708-97 29 00, anna.magni@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images