Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY fortsätter som huvudansvarig för planering i nästa fas av järnvägssträckan Tammerfors–Jyväskylä

ons, 13/09/2023 - 09:00 CEST

AFRY har varit huvudansvarig för planering i finska Trafikverkets järnvägsplaneringsprojekt mellan Tammerfors och Jyväskylä sedan början av året. När projektet nu går vidare till implementeringsfasen har AFRY valts att fortsätta som huvudprojektör.

Järnvägslinjen Tammerfors–Jyväskylä är en av huvudlinjerna i det finska järnvägsnätet. För att möjliggöra en regelbunden tidtabell för persontransporter, öka kapaciteten på järnvägssektionen, minska restiderna och förbättra motståndskraften mot störningar, har det finska Trafikverket valt att fortsätta samarbeta med AFRY under genomförandefasen av planeringen. Bland de utvalda uppgifterna finns omläggning av spår, implementering av dubbelspår samt nya stationer.

Eero Virtanen, projektledare på finska Trafikverket, konstaterar att de uppsatta målen för utvecklingsfasen har uppnåtts utmärkt.

−Vi tycker att det är viktigt att samarbetspartnern är starkt engagerad i projektet från ett tidigt skede. Utvecklingen av arbetssätt, planeringsprocesser och tidsplaner utgör tillsammans en solid grund för ett effektivt och högkvalitativt genomförande av planeringen, säger Virtanen.

Enligt Virtanen har transparensen och öppenheten i kostnadsuppskattningen för de utvalda destinationerna, samt att tillsammans definiera framgångsfaktorerna, byggt upp ett djupt förtroende mellan beställare och leverantör.

−När den utvalda partnern är involverad i framtagningen av planeringen, projektet, arbetsprogrammet och utformningen av målbilden, flyttas fokus från enskilda delprojekt till att optimera helhetsbilden och resursutnyttjandet som storskaliga enheter i ett längre perspektiv. Detta ger effektivitet i planeringsprocessen och leder till kostnadsbesparingar, säger Mikko Inkala, chef för AFRYs transportverksamhet i Finland.

Implementeringsfasen är planerad att påbörjas i september 2023.

För mer information, kontakta:

Anna Magni, Head of Communication, Division Infrastructure, AFRY
+46 708 97 29 00, anna.magni@afry.com

Mikko Inkala, Head of Transportation in Finland, AFRY
+358 40 716 9133, mikko.inkala@afry.com

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images