Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY förvärvar Numerola Oy i Finland - en ledande leverantör av digitala lösningar inom vindkraft

mån, 07/06/2021 - 11:00 CEST

Förvärvet stärker AFRY’s position inom digitala lösningar för clean energy.

AFRY förvärvar Numerola Oy, en ledande Finlandsbaserad leverantör av simuleringstjänster inom vindkraft. Företaget erbjuder digital modellering och analyser för alla faser av planering och utveckling av vindkraftsprojekt, för styrning av stormskador samt för stadsplanering. Numerola stöder också industrisektorn i deras modellerings- och simuleringsbehov. Genom förvärvet kommer AFRY att kunna erbjuda kunderna omfattande vindkraftstjänster och marknadens mest avancerade tekniker för krävande vindkraftsprojekt. 

Efterfrågan på koldioxidfri energi ökar och AFRYs ambition är att vara ledande i övergången. Förvärvet av Numerola är i linje med denna ambition och kommer att ytterligare stärka AFRY’s globala position inom clean energy och digitalisering. 

”Vi är glada över att Numerola blir en del av AFRYs vindkraftserbjudande. Våra vindanalytiker runt om i världen kan nu dra nytta av Numerolas expertis och samtidigt ge Numerolas experter tillgång till den snabbt växande globala vindmarknaden. Numerola är en pionjär inom vindkraftsimulering och har lång erfarenhet av att utforma vindkraftslösningar. Genom förvärvet kommer vi att bli en starkare möjliggörare för energiövergången”, säger Esa Holttinen, global försäljningschef för vindkraft på AFRY. 

Numerola är en expert inom så kallade computational fluid dynamics-simuleringar (CFD) baserat på luftflödets fysik. Företaget producerar information om produktionskapaciteten av planerade vindkraftsprojekt och deras miljöpåverkan. Modellering och analyser av vindkraft används också vid planering av kraftnät och tilldelning av underhållsresurser. I stadsplanering kan Numerolas vindanalyser och modeller användas för att bestämma vindförhållandena och deras effekter på byggnadernas säkerhet, komfort och livscykel. Inom industrin möjliggör företagets modelleringsexpertis testning och produktutveckling av maskiner och produktionsprocesser.

”Förtroendet som AFRY har visat för Numerolas simuleringskompetenser ger en bra bas för den framtida utvecklingen. Förvärvet gör det möjligt för oss att bygga nya servicepaket där vi utnyttjar styrkan hos båda parter. Vi ser fram emot de möjligheter som AFRYs resurser, starka expertis och globala närvaro ger oss. Det innebär att en större andel kunder kommer att få tillgång till våra tjänster och programvara”, säger Pasi Tarvainen, styrelseledamot i Numerola Oy.

Numerola har 10 medarbetare och omsättningen uppgick 2020 till cirka 12 miljoner kronor. De kommer att konsolideras i AFRY från juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Esa Holttinen

Global Sales Director, Wind Power, United Kingdom

esa.holttinen@afry.com

Tel. +44 79 2010 2682


 
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files