Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY förvärvar SOM - två ungerska konsultföretag inom kärnkraftssäkerhet

mån, 20/11/2023 - 16:00 CET

AFRY kommer att förvärva SOM System Kft. och TTSA Mérnökiroda Kft (tillsammans "SOM"), två ungerska konsultföretag inom kärnkraftssäkerhet. Förvärvet är en del i AFRYs strategi att växa globalt inom energi, dekarbonisering och biobaserade material. Det bidrar också till AFRYs mission att accelerera övergången till koldioxidfri energiproduktion genom att förbättra kapaciteten inom kärnkraftssektorn.

SOM är experter inom kärnsäkerhet med omfattande erfarenhet av kärnkraftverkens hela livslängd, från design till avfallshantering. SOM är verksamt i Ungern med en etablerad kundbas och ett gott rykte på marknaden.

Genom förvärvet av SOM stärker AFRY sin kompetens och sitt erbjudande av tekniska tjänster inom kärnkraftsäkerhetsområdet, från nybyggnation till drift av anläggningar, avveckling och radioaktivt avfall. SOMs expertis kompletterar AFRYs befintliga kapacitet och projekt i Ungern, och möjliggör tillhandahållande av tjänster som täcker hela projektlivscykeln samt säkerställer fortsatt lönsam tillväxt på marknaden.

"Genom att gå samman kommer vi att öka vårt avtryck inom kärnkraftssektorn både i Ungern och i Europa. Med SOMs experter kan vi utöka vår kompetens inom kärnkraftssäkerhetsteknik och vi blir ännu bättre rustade att stötta våra kunder under kärnkraftverkens hela livslängd. Vi välkomnar SOMs expertteam till AFRY och arbetar tillsammans för att minska koldioxidutsläppen globalt", säger József Dénes, Head of Nuclear, Energy Division, AFRY.

"AFRYs kärnverksamhet är ingenjörstjänster och vi är glada över att bli en del av ett globalt företag med nordiska rötter och med en stark ungersk närvaro. Detta ger oss möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av den ungerska energisektorn och den effektiva hanteringen av radioaktivt avfall, två viktiga aspekter för utvidgningar och etablering av nya anläggningar. Genom att kombinera våra resurser och vår expertis strävar vi efter att förbättra och utöka de lokala tjänsterna samt att stärka AFRYs globala närvaro. Att bli en del av AFRY är spännande steg för oss och förhoppningsvis kommer det också att innebära många möjligheter för våra medarbetare", säger Miklós Ördögh, ägare av SOM.

SOM har en årlig nettoomsättning på cirka SEK 30-40 miljoner kronor och 20 anställda baserade i Budaörs (Budapest) och Paks. Slutförandet av förvärvet är föremål för myndighetsgodkännanden och antas slutföras i början av 2024. Efter ett framgångsrikt avslut konsolideras SOM i AFRY från och med februari 2024.
 

För mer information, kontakta:

Mia Brunila, Head of Communications, AFRY Energy Division
mia.brunila@afry.com
+358 440 411 418

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images

Related files