AFRY press release generic image

AFRY huvudpartner i Viking Malts nya produktionsanläggningsprojekt i Finland

fre, 05/21/2021 - 09:00

Viking Malt Group har tilldelat AFRY uppdraget som huvudpartner för deras nya produktionsanläggning i Lahti, Finland. Uppdraget innefattar detaljprojektering samt projekt- och byggledningstjänster och är en fortsättning på AFRYs förstudie från 2018 och förprojekt från 2019-2021.

Naturen i norra Europa erbjuder unika råvaror så som ren luft, rent vatten samt närodlad ansvarsfullt producerat korn av hög kvalitet, vilket är avgörande för en hållbar maltproduktion. Viking Malt är den största maltproducenten i Skandinavien med globala kunder inom bryggeri samt dryckes- och livsmedelsindustrin. Viking Malt Group har tagit beslut gällande en strategisk investering i Lahti, Finland, och ska nu bygga en helt ny produktionsanläggning som kommer att ersätta den befintliga anläggningen med en mer hållbar sådan. Produktionskapaciteten kommer att uppgå till cirka 85 000 ton per år. 

Den nya, högautomatiserade och moderna produktionsanläggningen kommer att vara mer effektiv när det gäller material, energi, vatten, utsläpp och kommer att designas med ökat fokus på produktsäkerhet samt arbetsmiljö och säkerhet.

- Det här är en mycket betydande investering för vår verksamhet och en av de största investeringarna i den finska livsmedels- och dryckesindustrin under de senaste tio åren. Det är en del av vår långsiktiga strategi och i linje med vår framtidsvision. Detta möjliggör en utveckling av vår export från Lahti som idag levererar malt till 15 länder och olika kontinenter. Projektet visar även vårt engagemang för Lahti-regionen där vi har långa traditioner som ett familjeägt företag och starka relationer med de lokala bönderna som säkerställer malt för våra kunder och lokala öldrickare, säger Kasper Madsen, VD för Viking Malt.

- Vi på AFRY gläds naturligtvis över förmånen att vara Viking Malts partner för att utveckla denna nya strategiska investering tillsammans från förstudie till genomförandefas. Tillsammans med Viking Malt strävar vi efter att leverera en modern och hållbar produktionsanläggning för fortsatt god leverans till livsmedels- och dryckesindustrin i Finland och utomlands, säger Nicholas Oksanen, EVP och Head of Process Industries hos AFRY.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Nicholas Oksanen, Executive Vice President, Head of Division Process Industries
Tel: +358 10 33 22294
E-post: nicholas.oksanen@afry.com

Tuukka Sormunen, Head of Chemicals & Biorefining
Tel. +358 10 33 22128
E-post:Tuukka.sormunen@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related files