AFRY press release generic image

AFRY ingenjörspartner till Scandinavian Biogas och satsning på flytande biogas

tis, 03/14/2023 - 08:00 CET

Scandinavian Biogas har en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas och biogödsel i Norden. I samarbete med lokala lantbrukare i Mönsterås planerar nu bolaget för byggnation av en helt ny biogasanläggning, vilken möjliggör en grön omställning för såväl närproducerad mat som för tunga transporter. AFRY anlitas som ingenjörspartner i projektet.  

Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas. Bolagets investering i biogasanläggningen i Mönsterås beräknas uppgå till 760 miljoner kronor. Den flytande biogasen ska främst säljas som bränsle till tunga vägtransporter och sjöfart. 

AFRY har varit involverade i förprojektet och har nu, när projektet går in i genomförandefas, fått förtroendet som ingenjörspartner. AFRY kommer bland annat att bidra med tjänster inom hälsa och säkerhet, mekanik, rör, el, dokumenthantering samt expertis inom projektriskhantering och processäkerhet. Värdet av ordern tillkännages inte. 

- Det känns bra med en samarbetspartner som också delar vår mission om att bidra till att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. AFRY har tidigare varit involverade i liknande projekt inom biogas, vilket gör dem till en relevant partner för oss i vår satsning, säger Robert Hammarstedt, Program Office Manager på Scandinavian Biogas. 

Lantbruken i regionen förser Scandinavian Biogas med överskott av gödselproduktion baserat på gränsen för utsläpp enligt miljötillstånd. Gödseln rötas i biogasanläggningen till nytta för flytande biogas till transportsektorn och återförs därefter till lantbruken för växtnäring till åkrarna.  

- Vi är stolta över förtroendet att få bidra till Scandinavian Biogas strategiska satsning, ett lysande exempel på en hållbar och cirkulär lösning med betydande miljövinster. För lantbrukare i Kalmar län blir detta en efterlängtad lösning på utmaningen kring begränsad gödselproduktion, säger Jonny Stridh, Vice President för Process Industries Sweden, AFRY.  

Produktionsanläggningen beräknas uppnå en produktionskapacitet på 120 GWh/år (flytande biogas), vilket motsvarar cirka 12 miljoner liter diesel. Det genererar 200 000 ton biogödselproduktion som återförs till lantbruken. 

AFRYs uppdrag påbörjades under Q1 2023 och produktionsstart för biogasanläggningen beräknas till Q4 2024. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Maria Rothzén, PR och PA ansvarig AFRY Sverige 
+46 72 566 1928, maria.rothzen@afry.com 
 
Vill du veta mer? 

Det finns många uppsatta mål, både globalt och lokalt, om hur vi skall minska CO2 utsläppen. En biogasanläggning är en lösning och en del mot ett mer hållbart samhälle, då anläggningen kan skapa värde från restströmmar och minska utsläppen av växthusgaser. AFRY har över 30 års erfarenhet inom området. https://afry.com/sv/kompetens/biogas?sector=1402&sub_sector=1403 

Om Scandinavian Biogas 

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral och utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2022 levererade företaget 328 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har över 105 anställda och hade 2022 totala intäkter på 407 MSEK.  

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. 
 
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. 
 
Making Future 

Related files