Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY kommer att leverera konsulttjänster för landbaserade vindkraftsprojekt i Baltikum

tors, 10/08/2023 - 10:30 CEST

Genom en internationell upphandling har det lettiska bolaget, Latvenergo AS, tilldelat BLIX, en del av AFRY, uppdraget som owners engineer för utvecklingen av flera storskaliga landbaserade vindprojekt. Latvenergo AS är den största energiförsörjaren i Baltikum och projekten beräknas pågå under en femårsperiod.

I linje med sin vision att vara den ledande leverantören av hållbara energilösningar utvecklar nu Latvenergo flera landbaserade vindkraftsprojekt i Baltikum. Dessa ska uppnå en total kapacitet på 1200 MW till år 2030. När alla planerade projekt är färdigställda kommer de nya vindkraftsparkerna att förse tillräckligt med ren energi till elnätet för att försörja cirka 1,3–1,95 miljoner hushåll i Baltikum.

BLIX, en del av AFRY, har valts ut för att leverera konsulttjänster genom hela projektet, från den inledande projekteringen till utvecklingen av drifts- och avvecklingsstrategi för varje vindkraftspark.

Uppdraget inkluderar utvecklingen av vindkraftsparkernas design, bedömning av energiutbyte, övervakning av upphandling, kontrakts- och byggledning. Det omfattar även övergripande tekniskt stöd, inklusive övervakning av drift, teknisk underhållsledning och avvecklingsstrategi. Arbetet kommer att utföras både på plats i Lettland och på distans från Sverige, Finland och Nederländerna, i nära samarbete med Latvenergos interna team för vindkraftsutveckling och den lokala samarbetspartnern Engineering Centre Profecto.

Det beräknade ordervärdet för AFRY är 55 MSEK och projekten kommer att genomföras från juli 2023 till juli 2028.

"Latvenergo strategi bygger på att öka sin produktion av förnybar energi genom att utveckla landbaserade och havsbaserade vindkraftverk. Vårt gemensamma mål tillsammans med företaget, Latvija Veja parki Sia är att nå en total kapacitet på minst 800 upp till 1200 megawatt fram till 2030. För att hjälpa oss att effektivt implementera vindkraftverken kommer den globala erfarenheten och expertisen från de utvalda internationella konsulterna inom vindenergi, BLIX, en del av AFRY, hjälpa oss att påskynda genomförandet av moderna vindkraftsprojekt i Lettland” säger Kaspars Cikmačs, medlem i styrelsen för Latvenergo AS.

"Vi är stolta över att Latvenergo har valt oss som partner när de ska realisera deras vindkraftsprojekt i Baltikum. Vi kommer att använda vår expertis och kunskap inom teknik, upphandling, kontraktering och byggledning så att projekten slutförs effektivt och inom angiven tid och budget. Vi ser även fram emot samarbetet med vår lokala underleverantör Profecto”, säger Albert van der Hem, VD för BLIX Consultancy.

"Vårt team av engagerade vindkraftsexperter drivs av en gemensam ambition att främja hållbara lösningar och ren energi. Vi är glada att stödja Latvenergo genom att tillhandahålla våra tekniska konsulttjänster i detta strategiska projekt som bidrar till Lettlands mål att bli klimatneutrala och minska behovet av importerad energi. Vi ser fram emot att dra nytta av vår breda erfarenhet för genomförandet av detta storskaliga vindprojekt som är avgörande för landets energiomställning", säger Peter Plug, global chef för förnybar energi på AFRY.

Läs mer om AFRYs kapacitet inom vindkraft

AFRY har ungefär 30 års erfarenhet inom vindkraft och genomför tjänster så som platsundersökningar, bedömning av energiutbyte, teknisk och kommersiell due diligence, owners engineering och teknisk rådgivning för drift och underhåll av vindkraftsparker med en total kapacitet på över 150 000 MW. I februari 2023 förvärvade AFRY BLIX för att expandera sin globala närvaro och expertis inom vindkraftbranschen. Förvärvet är i linje med AFRYs strategi att vara en global ledare inom den hållbara omställningen och till ren energi. Läs mer på afry.com.

För mer information, kontakta:

Peter Plug
VP and Global Head of Renewable Energy, AFRY
peter.plug@afry.com

Albert van der Hem
Managing Director, BLIX Consultancy BV,
Renewables Section Head, AFRY Netherlands
albert.vanderhem@afry.com , albert@blixconsultancy.com

Virginia Ferrari
Communications Manager, Energy Division, AFRY
virginia.ferrari@afry.com

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files