Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY lanserar AFRY Ark Studio – ett lokalt arkitekturerbjudande i tre nordiska länder

tis, 11/10/2022 - 08:00 CEST

AFRY tar nästa steg i sin arkitektur- och designstrategi och lanserar AFRY Ark Studio, ett lokalt arkitekturerbjudande i Norden som omfattar över 160 arkitekter i Sverige, Finland och Norge.

AFRY är ledande inom hållbart samhällsbyggande och en viktig aktör i den gröna omställningen. Under flera år har AFRY byggt upp sitt arkitekturerbjudande och utvecklat en designstrategi, bland annat genom förvärven av Sandellsandberg arkitekter, Koncept och Gottlieb Paludan Architects.

För att möta kundernas behov med ett mer heltäckande arkitekturerbjudande har AFRY därtill genomfört ett antal strategiska förvärv – bland annat TM Konsult och finska Innovarch. Dessa kommer nu, tillsammans med nuvarande AFRY arkitekter i Finland och Gottlieb Paludan Architects i Norge, att utgöra AFRY Ark Studio. En lokal arkitekt som kompletterar AFRYs befintliga, nischade arkitektur- och designportfölj och adresserar en större del av marknaden.

─ Jag är oerhört stolt över att lansera AFRY Ark Studio. Ett starkare arkitekturerbjudande som tillsammans med Sandellsandberg, Koncept och Gottlieb Paludan Architects utmanar den nordiska marknaden, säger Helena Paulsson, affärsområdeschef för Architecture & Design på AFRY.

AFRY Ark Studio är den lokala arkitekten som känner platsen och kunden väl, uppbackad av ett större, globalt erbjudande med hållbarhetsfokus. Målet är att öppna fler studios runt om i Norden.

─ Vi upplever att det finns ett stort behov av lokala arkitekter med blicken för helheten och byggnadens hela livscykel ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är otroligt spännande att vi startar satsningen i norra Sverige med tanke på den expansion som sker i regionen. Ambitionen är att växa över hela landet, både i antalet medarbetare och med nyöppnade studios, säger Fredrik Wirenblad, studiochef Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Magni, Head of Communications, Infrastructure  

+46 10 505 39 74, anna.magni@afry.com   

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images