Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY lanserar spjutspetsrådgivning inom hållbarhet

tis, 25/04/2023 - 09:54 CEST

Den 1 april lanserade AFRY nya Management Consulting-tjänster inom hållbarhetsområdet, i syfte att accelerera omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. AFRYs nya team, med fler än 50 hållbarhetskonsulter, backas upp av 19 000 ingenjörer och experter med bred expertis inom sektorer med en nyckelroll i omställningen.

AFRY för samman experter från olika delar av verksamheten i en ny, global enhet för hållbarhetsrådgivning, en del av AFRY Management Consulting. AFRY har nu ännu bättre möjlighet att stötta kunder med såväl strategisk rådgivning som konkreta, tekniska lösningar för att åstadkomma verklig förändring. AFRY har med sin breda kunskap och expertis möjlighet att stödja kunder i att ta klivet bortom traditionell hållbarhetsrapportering och öka takten i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

AFRYs hållbarhetskonsulter har en unik förmåga att hjälpa företag på deras omställningsresa, genom att kombinera AFRYs långa historia inom branscher som energi, tillverkningsindustri, skog, livsmedel, läkemedel, avfall, cirkularitet, framtidens städer, fordon samt gruv- och metallindustrin. Genom AFRY Capitals expertkunskap inom finansiering och investeringar har teamet även unik kompetens att stötta finanssektorn i att ställa om sina portföljer. Hållbarhetsteamet är idag rådgivare till företag, offentlig verksamhet, stater och kommuner samt aktörer i den finansiella sektorn världen över och accelererar därmed redan transformationen till ett hållbart samhälle.    

AFRYs hållbarhetskonsulter erbjuder rådgivning kring hållbarhetsfrågor såsom klimatförändring, minskning av koldioxid och växthusgaser, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, naturbaserade lösningar, vattenförsörjning och socialt ansvar genom:  

  • Analys och marknadsundersökningar
  • Hållbarhetsstrategi och rapportering
  • Hållbar transformation och kundupplevelse
  • Transaktionsrådgivning och hållbar finansiering

Tillsammans med teamet inom hållbarhetsrådgivning kommer AFRY:s närmare 1300 befintliga experter inom miljö, vatten, hälsa & säkerhet att stödja kunder i såväl strategiska som tekniska konsult- och ingenjörsuppdrag inom infrastruktur, process industri- och energisektorn.

”Hållbarhetsfrågan står högt på agendan för företagsledare och beslutsfattare i alla sektorer. Genom att skapa ett dedikerat team av konsulter inom hållbarhetsområdet kommer vi att kunna stödja våra kunder ännu bättre med integrerade och sektorspecifika lösningar som svar på deras hållbarhetsutmaningar” Säger Roland Lorentz, EVP and Head of AFRY Management Consulting.

”Utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet är komplexa och kräver holistiska lösningar och bred förståelse för samband och hur olika nyckelfrågor påverkar varandra. Genom att kombinera djup sektorkompetens inom kritiska sektorer för omställningen med spjutspetsrådgivning inom hållbarhetsområdet, AFRYs tekniska förståelse på ingenjörssidan och vår kunskap inom AI och digitala lösningar inom AFRY X, har vi en unik position för att hjälpa våra kunder. Dessutom kan vi bidra med transaktionskompetens och finansieringslösningar genom AFRYs investmentbank, AFRY Capital” säger Helena Mueller, Co-Lead Sustainability Consulting inom AFRY.

”Vi vet att AFRY kan bidra med framtidssäkrad rådgivning till seniora beslutsfattare på företag, var de än befinner sig på sin hållbarhetsresa. Vissa har precis startat – andra banar väg genom innovativa lösningar och hållbarhetsledarskap. Vi kan erbjuda rådgivning, teknisk och designkompetens som kan leverera lösningar för omställningen, allt från styrelserummen till fabriksgolvet och allting däremellan. Ett unikt erbjudande i marknaden” säger Tiina Kähö, Co-Lead Sustainability Consulting inom AFRY.

Teamet kommer att ledas av Helena Mueller och Tiina Kähö, båda med mångårig internationell erfarenhet och djup expertis inom hållbarhetsområdet, förvärvad genom olika befattningar och från rådgivande roller till ledande befattningshavare på bolagssidan.

Om AFRY
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Making Future

AFRY Management Consulting

AFRYs division Management Consulting, med 600 konsulter på fem kontinenter, verkar globalt för att möta utmaningar och möjligheter inom energi, bioindustri, infrastruktur, industri och den framtida mobilitetssektorn genom strategisk rådgivning, framåtblickande marknadsanalys, operativ och digital transformation samt M&A- och transaktionstjänster. AFRY Management Consulting klassas som ett ledande managementkonsultföretag av Forbes och Financial Times.

Helena Muller, Senior Principal & Head of Sustainability Consulting AFRY
+46 72 204 87 76, helena.muller@afry.com

Related images

Related files