Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY leder projekt i syfte att stärka torskbeståndet i Östersjön

ons, 16/12/2020 - 08:00 CET

Ny forskningsanläggning för storskaligt demonstrationsprojekt. Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav enligt Världsnaturfonden. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten samt utsläpp har gjort Östersjön till ett hav i kris. Östersjötorsken är unik i sitt slag och anpassad till de speciella förhållandena i innanhavet. Den är en toppredator som spelar en viktig roll för näringsväven.

Under våren 2020, gjorde AFRY en förstudie som sedan ledde till stärkt förtroende och ansvar att driva projektet för att bygga om den befintliga forskningsstationen i Ar på norra Gotland. Syftet med ombyggnationen är att anpassa forskningsstationen för genomförandet av ett storskaligt demonstrationsprojekt som kallas ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön.

Projektet kommer att föda upp och sätta ut torsklarver i Östersjön för att se om och hur de överlever, om de klarar att etablera sig på nya platser och till vilken kostnad det låter sig göras. Om åtgärden är framgångsrik kan den utgöra en mall för framtida stödutsättningar. Anpassningen av forskningsstationen omfattar ombyggnationer och processinstallationer för att anläggningen ska kunna hålla och odla torsk och torsklarver för utsättning i Östersjön. Innan larverna sätts ut badas de i ett färgbad vilket ger en markör på fiskens hörselstenar. När torsk återfångas kommer projektet således kunna avgöra om torsklarven kläckts på forskningsanläggningen.

AFRYs uppgift är att skapa rätt vattenkvalitet och reningsprocess i lek- och inkubationsbassänger samt förse processen med rätt infrastruktur.

― Det är mycket viktigt att vi kan hålla fisken under säkra och trygga förhållanden på Ar, både för att vi ska få en lyckad lek men också för att leva upp till de högt ställda kraven på den miljö fisken hålls i. AFRYs erfarenhet av processteknik kommer vara till stor nytta för projektet som just nu är inne i en intensiv design- och etableringsfas, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot BalticWaters2030.

― Vi är stolta över att ha fått förtroendet att göra detta viktiga arbete där vi bidrar till ett mer hållbart Östersjön, säger Lars Wikström, COO/säljchef, Food & Pharma på AFRY.

Om torsken och ReCod:

Torsken äter i första hand skarpsill som i sin tur äter djurplankton. För mycket skarpsill betyder färre djupplankton som då inte kan hålla nere mängden växtplankton. För mycket växtplankton leder till algblomning och bottendöd. Om torsken går förlorad, förändras Östersjöns ekosystem.

ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs av stiftelsen BalticWaters2030 i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Läs mer om projektet på balticwaters2030.org.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyman, global presschef
070–646 95 55

Related images

Related files