Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY och Hydro Extrusion i samarbete inom digitalisering och energieffektivisering

ons, 29/01/2020 - 09:00 CET

AFRY har ingått ett samarbetsavtal med Hydro Extrusion, tidigare SAPA Profiler, för att öka produktionen inom aluminiumindustrin med minskade kostnader och lägre klimatpåverkan.

Hydro Extrusion är världsledande inom aluminiumprofiler. Avtalet med AFRY avser de två anläggningar som finns i Sverige. Uppdragets första steg är en genomförandestudie för att fastställa teknisk lösning, vilken utmynnar i ett förfrågningsunderlag för upphandling av projektet samt en slutrapport till Energimyndigheten.

De lösningar som appliceras i genomförandet kommer att leda till omfattande energi- och kostnadsbesparingar samt minskad klimatpåverkan.

- Aluminiumindustrin behöver ställa om för att ha en chans att bli fossilfri, och därmed bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling. Det här initiativet är ett viktigt steg för att bidra till Hydros globala mål att reducera CO2 med 30% till år 2030, säger Mats Borneling, Electrical Safety Manager på Hydro Extrusion.
 
- Vi är oerhört stolta över att vi med vår breda expertkompetens får vara med och driva utvecklingen inom aluminiumindustrin. Nya hållbara och digitala lösningar skapar stor besparingspotential, säger uppdragsledaren Patrik Sjöstrand, som jobbar nära affärsutvecklaren Magnus Sjöström i detta projekt, båda från AFRY:s sida.

Energieffektiviseringen genomförs med stöd från Energimyndigheten och är del av en satsning att driva på utvecklingen för minskad klimatpåverkan.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

Fredrik Kahr, Chef Digitalisation Management
070-547 80 79

 
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files