AFRY press release generic image

AFRY planerar reparation och utveckling av linjen Tammerfors-Jyväskylä

tors, 12/22/2022 - 09:00 CET

Finska Trafikledsverket har valt AFRY för planeringen av utvecklingsfasen av förbättringsprojektet för linjen Tammerfors-Jyväskylä. I projektet planeras flera förbättringsåtgärder för bansträckan, såsom ytterligare bansträckor, förnyelse av säkerhetsanordningar och åtgärder som krävs för att öka axelvikten. 

Målet med projektet är att förbättra hastigheten för persontrafiken, säkerställa att kapaciteten är tillräcklig för ökande trafikvolymer och minska banans känslighet för störningar. Den del av banan som är i behov av reparation har till exempel säkerhetsanordningar, överbyggnader, bergskärningar och broar. 

− AFRY valdes som vår partner, särskilt vad gäller erfarenhet av nyckelpersoner, schemahantering, processledning av olika planeringsstadier samt interaktion och kommunikation. AFRYs expertis inom berg- och byggnadsteknik övertygade också Trafikledsverket. Jag ser fram emot att utvecklingsfasen av designprojektet startar i början av 2023. Jag tror att vi har ett kompetent och motiverat designteam för att uppnå ett högkvalitativt slutresultat, säger projektledare Eero Virtanen från Trafikledsverket.

Järnvägssträckan Tammerfors–Jyväskylä är en av huvudlinjerna i det finska järnvägsnätet. I utvecklingsfasen av projektet, som inleds nu och pågår till hösten 2023, definieras det exakta innehållet, tidsplanen och kostnaderna för designen. Implementeringsfasen beräknas pågå till 2026.

Det är fantastiskt att vara involverad i detta nationellt betydelsefulla järnvägsprojekt, där vi får visa vår ledande expertis inom infrastruktur. AFRY kan till planeringsprojektet för linjen Tammerfors-Jyväskylä tillföra inte bara sin starka spår-, tunnel-, struktur- och miljöexpertis, utan också sin omfattande erfarenhet av olika samarbetsprojekt, säger Mikko Inkala, chef för AFRYs erbjudande inom transportinfrastruktur i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Magni, Head of Communications, Infrastructure
+46 10 505 39 74, anna.magni@afry.com

Mikko Inkala, BU President, Transportation Finland, AFRY
+358 40 716 9133, mikko.inkala@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future