Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY projekterar del av Ostkustbanan

tis, 31/01/2023 - 08:00 CET

Trafikverket planerar att öka kapaciteten på Ostkustbanan genom att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Dingersjö – Kubikenborg är en 10 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad. AFRY har nu fått uppdraget att projektera och upprätta järnvägsplan för sträckan.  

Ostkustbanan är en 40 mil lång järnväg mellan Sundsvall och Stockholm och en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Ombyggnaden till dubbelspår möjliggör för en ökad person- och godstrafik och ger kortare restider. Ombyggnationen är en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.   

AFRYs uppdrag innebär projektering och upprättande av järnvägsplan, systemhandling samt tillståndshantering och förfrågningsunderlag för dubbelspår för sträckan Dingersjö – Kubikenborg. Därtill ingår en option avseende fyra förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

- Att vi nu planerar för dubbelspår på delar av Ostkustbanan är viktigt såväl för klimatet, näringslivet och persontrafiken. Dubbelspåret mellan Dingersjö och Kubikenborg kommer att ge säkrare drift och kortare restid, vilket ger stora vinster. Vi är givetvis väldigt glada över att få möjligheten att bidra i detta viktiga infrastrukturprojekt, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Samhällsbyggnad på AFRY.

Uppdraget har påbörjats av AFRY.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Magni, Head of Communications, Infrastructure  

+46 10 505 39 74, anna.magni@afry.com  

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images