Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY samarbetar med FIA om globalt trafiksäkerhetsindex

mån, 10/07/2023 - 09:00 CEST

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), med stöd av FIA Foundation, marknadsförde sitt banbrytande FIA Road Safety Index på Vision Zero-konferensen i Stockholm förra veckan. AFRY har bidragit till utvecklingen och är även ansvarig revisor.

Cirka 1,3 miljoner liv går förlorade årligen och häpnadsväckande 50 miljoner individer skadas inom det globala transportsystemet. Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner trafiksäkerhet som en folkhälsofråga och har identifierat företag som direkt involverade i nästan 50 % av trafikrelaterade dödsfall, och FN har antagit en resolution som uppmanar företag och organisationer att mäta och rapportera sitt säkerhetsfotavtryck, och vidta åtgärder för att hantera den globala trafiksäkerhetskrisen.

För detta ändamål beslutade FIA att arbeta med AFRY för att utveckla ett omfattande verktyg för att mäta och förbättra organisationers och företags säkerhetsfotavtryck. För att göra det genomförde de sex pilotprojekt för att testa och utveckla FIA:s trafiksäkerhetsindex.Vid Vision Zero-konferensen i Stockholm tillkännagav FIA att TotalEnergies har blivit det första företag i den privata sektorn att få 3-stjärnigt erkännande, den högsta prestationsnivån som en del av det nyligen lanserade FIA Road Safety Index.

− Om vi vill nå hållbarhetsmålet att halvera trafiksäkerhetsolyckor till 2030, måste vi alla ge oss in på resan mot att bygga en säkerhetskultur. Företag och organisationer har en enorm roll att spela och med FIA:s trafiksäkerhetsindex ger vi dem den heltäckande lösning de behöver för att bedöma, rapportera och vidta konkreta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Jag är glad att se att TotalEnergies har uppnått maximalt resultat. Jag är övertygad om att deras prestationer kommer att uppmuntra andra företag och organisationer att implementera indexet, säger FIA:s generalsekreterare för bilmobilitet och turism, Jacob Bangsgaard.

När organisationer och företag åtar sig att implementera FIA:s trafiksäkerhetsindex, lovar de att följa riktlinjer som prioriterar trafiksäkerhet inom sin verksamhet. AFRY kommer att stödja FIA och FIA:s medlemsklubbar i revisionsprocessen. Claes Tingvall, Senior rådgivare trafiksäkerhet på AFRY och grundare av Nollvisionen, kommenterar:

− När företag och organisationer integrerar trafiksäkerhet i sin hållbarhetsrapportering och aktivt strävar efter att förbättra sina betyg, kommer vi att se påtagliga resultat i räddade liv varje dag. Detta markerar ett viktigt steg mot att nå visionen om noll dödsfall inom transportsystemet, säger han.

Om FIA:s trafiksäkerhetsindex
Indexet fungerar som en uppsättning mätbara indikatorer som gör det möjligt för både offentliga och privata enheter inom transportsektorn att arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att integrera indexpoängen och pågående ansträngningar i sin hållbarhetsrapportering kan företag effektivt bedöma sin prestation och jämföra sina framsteg mot andra organisationer. Dessutom kretsar FIA:s trafiksäkerhetsindex kring att kartlägga företagens värdekedja, vilket gör det möjligt för dem att identifiera och förbättra sina bidrag till trafiksäkerhet stegvis.


För mer information, kontakta:
Anna Magni, Head of Communication, Division Infrastructure, AFRY
+46 708 97 29 00,
anna.magni@afry.com

 

Om Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) är det styrande organet för världens motorsport och förbundet för världens ledande mobilitetsorganisationer.

FIA grundades 1904, med huvudkontor i Paris och Genève, och är en ideell organisation. Den samlar 243 medlemsorganisationer från 147 länder på fem kontinenter. Dess medlemsklubbar representerar över 80 miljoner trafikanter och deras familjer.

FIA främjar säker, hållbar och tillgänglig mobilitet för alla trafikanter runt om i världen.

Mer information finns på www.fia.com

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images