Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY ska bistå i utvecklingen av batterilagringssystem i Italien

tis, 11/06/2024 - 08:30 CEST

Redelfi har tilldelat AFRY i uppdrag att utveckla en portfölj av batterilagringssystem (BESS) i Italien. Detta projekt kommer att göra det möjligt för förnybar energi att bli planerbar genom att lagra överskottsenergi för senare användning, vilket bidrar till landets energiomställning.

Redelfi, ett privat italienskt företag som specialiserar sig på utveckling av hållbar och innovativ infrastruktur för energi och digital transformation, har inlett ett BESS-projekt i norra Italien. Projektet utgörs av 8 projekt som tillsammans kommer att nå en total installerad kapacitet på cirka 1,43 GW.

Batterisystemen kommer att lagra energi från förnybara energikällor i 8 timmar, vilket gör att ren energi blir både tillgänglig och planerbar. Detta kommer att bidra till att upprätthålla stabiliteten i elnätet och minska beroendet av konventionella kraftverk.

AFRYs roll är att stödja Redelfi med projektledning, grundläggande design och i tillståndsprocessen för att säkerställa att dessa projekt uppfyller lokala krav och internationella standarder, och att de blir byggklara inom en rimlig tidsperiod.

Davide Sommariva, VD för Redelfi Group, kommenterade partnerskapet med AFRY: ”Batterisystem är nyckeln till att frigöra potentialen för förnybar energi i Italien och att möjliggöra en snabb omställning och ökad användning av grön energi. Tack vare AFRYs omfattande expertis inom både energilagring och det bredare energilandskapet är de den perfekta partnern för oss att framgångsrikt utveckla våra BESS-projekt och uppnå våra hållbarhetsmål.”

”Vi är stolta över vårt långvariga partnerskap med Redelfi, som bygger på förtroende och samarbete. Vår erfarenhet av BESS-projekt kommer att säkerställa att de nödvändiga tillstånden är på plats för att gå vidare till byggfasen. Vi hoppas att våra tjänster inte bara kommer att ge Redelfi ett betydande mervärde utan också bidra till ett mer hållbart energisystem i Italien", säger Alessio Giuffra, AFRYs Managing Director för Italien.

För mer information, kontakta:

Alessio Giuffra, Managing Director, AFRY Italy
alessio.giuffra@afry.com

Virginia Ferrari, Communications Manager, Energy Division
virginia.ferrari@afry.com

AFRY provides engineering, design, digital and advisory services to accelerate the transition towards a sustainable society. We are 19,000 devoted experts in industry, energy and infrastructure sectors, creating impact for generations to come. AFRY has Nordic roots with a global reach, net sales of 27 BSEK and is listed on Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images

Related files