Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY ska tillhandahålla tekniktjänster till Ardagh Groups nya industrikomplex i Brasilien

fre, 26/08/2022 - 13:00 CEST

Ardagh Group har anlitat AFRY för att leverera teknik- och konsulttjänster avseende Ardaghs nya anläggningar för metall- respektive glasförpackningar i Brasilien.

Uppdraget omfattar grundläggande och specifika tekniktjänster samt en helhetsstrategi för effektiviseringen av anskaffningen av varor och tjänster (”Supply Management”) för den nya fabrik som ska tillverka burkar avsedda för dryck i flera produktionslinjer, grundläggande tekniktjänster för glasfabriken samt miljökonsekvensbeskrivningar och hjälp med att erhålla miljötillstånd för hela komplexet.

Ardaghkoncernen levererar hållbara och återvinningsbara metall- och glasförpackningar till företag i hela världen. Koncernen har 65 anläggningar för metall- och glasproduktion i 16 länder, 20 000 anställda och en omsättning på omkring 10 miljarder dollar. Detta projekt hör samman med det industrikomplex som Ardaghkoncernen ska uppföra i Juiz de Fora i delstaten Minas Gerais i Brasilien. Ardaghs starka hållbarhetsfokus ligger till grund för investeringarna i de båda nya anläggningarna.

– Eftersom kriterierna för hållbarhet har skärpts har fabrikerna utformats med modern utrustning, den senaste tekniken och hög energieffektivitet, vilket även kommer att medföra låg förbrukning av el, bränsle och vatten. För att minimera miljöpåverkan kommer vi dessutom att installera utrustning som minskar utsläppen av volatila organiska föreningar till luft, utöver användningen av förnybar energi, säger Jorge Bannitz, CEO för Ardagh Metal Packaging.

– Samarbetet mellan Ardaghkoncernen och AFRY inleddes redan i samband med lokaliseringsundersökningen, och detta projekt är ytterligare ett steg som befäster det ömsesidiga förtroendet mellan företagen, framhåller Nilson Niero, Director Consulting, Energy, Infrastructure & Special Projects för AFRY i Latinamerika.

Den nya fabriken för burkar avsedda för dryck har plats för två produktionslinjer med kapacitet för tre miljarder aluminiumburkar om året. Arbetena ska inledas under tredje kvartalet i år och beräknas vara slutförda i slutet av 2023. Starten för uppförandet av fabriken för glasförpackningar är planerad till första halvåret 2024.

Mer information kan lämnas av:

Nilson Niero – Director Consulting, Energy, Infrastructure & Special Projects för AFRY Process Industries i Latinamerika

E-post: nilson.niero@poyry.com.br

 

Mediakontakter:

Marika Hahtala, Director Communications, Marketing & Business Development, Process Industries
Tel. +358 40 823 89 86
E-post marika.hahtala@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related files