Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY släpper bok om framtidens städer

ons, 27/11/2019 - 09:00 CET

Ingenjörs- och designföretaget AFRY – tidigare ÅF Pöyry – släpper idag boken ”Predicting the Unpredictable – A Nordic Approach to Shaping Future Cities”. Boken är ett inlägg i diskussionen om hur vi planerar smarta, hållbara och attraktiva städer för framtida generationer i tider av snabb teknisk utveckling.

AFRYs koncernchef Jonas Gustavsson och Head of Urban Development Helena Paulsson resonerar kring konceptet smart city – ett trendbegrepp som saknar enhetlig tolkning men som många städer och aktörer förhåller sig till – och breddar även diskussionen: vad gör en stad attraktiv för människor att leva och bo i?

Vilka påfrestningar på individ och klimat medför globala trender som digitalisering och urbanisering utifrån ett miljösäkerhets- och livskvalitetsperspektiv? Boken ger inspiration utifrån de nordiska städerna, som räknas bland de grönaste och mest liveable i världen.

- Vi befinner oss i framkant av hållbar stadsutveckling och ser boken som en fantastisk möjlighet att få diskutera en del av de frågor som vi mött på vägen. Det är dessutom en chans för oss att lyfta fram detta ur ett holistiskt perspektiv. Tekniken är en viktig del i detta, men inte hela svaret, säger Jonas Gustavsson.

- Vi vill erbjuda ett diskussionsunderlag för att tillsammans ställa oss frågan: Där vi idag befinner oss är vi inte långt ifrån en verklighet där nästan alla tekniska lösningar är möjliga. Men frågan är vilka vägval vi ska göra framåt när vi planerar våra samhällen? Vi behöver använda stadsbyggandets kraft för att lösa många av de utmaningar vi har idag, säger Helena Paulsson.

”Predicting the Unpredictable – A Nordic Approach to Shaping Future Cities” gör inte anspråk på att ha alla svaren, men erbjuder en väl underbyggd gissning till hur vi kan tänka när vi planerar städer för framtida generationer, baserat på nordiska exempel. Intervjuade personer är bland annat den norska stadsutvecklaren Anne Beate Hovind, Rasmus Malmborg på Nordic Sustainable Cities, Sampo Hietanen från MaaS Global och Niklas Berild Lundblad på Google.

Medförfattare är Kristian Hultqvist. Boken går att beställa på www.afry.com/en/insights/future-cities

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

Andrea Herlitz, Pressansvarig
070-426 10 97

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files